Kalendář akcí

Mikulášské posezení pro seniory

Datum konání akce:09.12.2017
Místo konání akce:Orlovna Žatčany
15:30
Pořadatel akce:KSV OZ Žatčany
Kontakt na pořadatele akce:Edita Bílá
Edita.D@seznam.cz

Kulturní a sociální výbor Obecního zastupitelstva obce Žatčany

srdečně zve všechny žatčanské seniory na

M I K U L Á Š S K É    P O S E Z E N Í    P R O    S E N I O R Y

v sobotu 9. prosince 2017 od 15:30 hodin v žatčanské orlovně

K tanci i poslechu zahraje a zazpívá CM ŠTERNOVJAN​

Občerstvení zajištěno

Prosíme zájemce, aby se nahlásili v obchodě „U Březinů“

Zpět
Copyrights © 2008-2018 Synetix, s. r. o.