Podpora otevřené výzvy v regionu

Věc: Řešení situace směřující k otevření škol

Veřejnosti.

S plným vědomím složitosti situace zkomplikované nemocí covid 19 stojí starostové obcí Regionu Cezava na straně škol a dětí školou povinných a žádají řešení směřující k co nejrychlejšímu dlouhodobému otevření škol.

Lze souhlasit s krátkodobým uzavřením škol při vrcholu epidemie, kdy by školy mohly být uzavřeny maximálně v jednotkách týdnů za celý školní rok. Jsme si vědomi zdravotních rizik, které mohou být s otevřením škol spojeny. Jedná se však o výchovu budoucí generace, na které má společnost stavět, a zanedbání jejího vzdělávání může vést k mnohem větším ztrátám, nejen ekonomickým. Nechceme tímto přispívat k souboji generací, ale je třeba upozornit, že naše děti nemohou být těmi, na které pandemie nejvíce doléhá. Je naší povinností vyvinout maximální úsilí o jejich správnou výchovu i vzdělání. Žádáme, aby se vrácení dětí zpět do lavic stalo prioritou bez ohledu na to, jakou mají za sebou lobby, a neřešilo se až po otevření všech obchodů, vyúčtování různých podpor a nakoupení respirátorů a roušek z těch správných zdrojů. Je smutné, že pro naši vládu není vzdělávání budoucí generace absolutní prioritou a že vzdělávání našich dětí patří v Evropě k těm nejvíce zasaženým.

Jako zřizovatelé škol jsme připraveni být našim školám maximálně nápomocni, věříme našim ředitelům, že jsou schopni situaci zvládnout. Byli bychom velmi rádi, aby i vláda věřila zdravotním zařízením, samosprávám a školám. Dle našeho názoru by na centrální úrovni měl být dán zejména právní rámec pro zvládání podobných situací, a také základní parametry, kterými se má celá společnost řídit. Konkrétní řízení krizových situací by pak mělo být přeneseno do krajů, měst a obcí, nemocnic, škol a sociálních zařízení. Ve chvíli, kdy se toto řízení decentralizuje a více přiblíží občanovi, bude dle našeho přesvědčení i efektivnější.

Je-li zákaz vycestovat z ČR do zahraničních destinací, které v současnosti navíc mnohdy skrývají zákeřné mutace nemoci, protiústavní, jak je možné zakázat dětem prezenční výuku ve škole? Jsme přesvědčeni, že distanční výuka není plnohodnotná a dlouhodobé uzavření škol odporuje Listině základních práv a svobod (viz článek 33). Vzdělání má být dostupné každému občanovi a vzdělání má probíhat ve školách.

Žádáme neodkladné dokončení všech příprav vedoucích ke znovuotevření škol, a to zejména zajištění testování žáků a urychlené provedení očkování učitelů i nepedagogického personálu.


 

V Telnici dne 9. 3. 2021

starostové obcí Regionu Cezava

 

Obce, které se k výzvě připojily /novinky/reseni-situace-vedouci-k-otevreni-skol/pripojeni-pdf.pdf

 

 

Aktuálně

Telnice02.08.2021 - 06.08.2021

Příměstský tábor - Veselá věda

Telnice07.08.2021 - 08.08.2021

Nohejbalový turnaj Tennessee Cup XII.

Telnice09.08.2021 - 14.08.2021

Příměstský tábor Veselá věda

Telnice15.08.2021

Farní pouť do Tuřan

Telnice21.08.2021

Veterán bus Kříž

Telnice26.08.2021

Ukázka výcviku asistenčních psů

Telnice28.08.2021

Střelby v remízku

Telnice28.08.2021

Folklorní den

Telnice29.08.2021

Den pro celou rodinu

Telnice29.08.2021

Let vrtulníkem

další kulturní akce...
Copyrights © 2008-2021 Synetix, s. r. o.