DSO Region Cezava žádá zákaz tranzitní nákladní dopravy na silnici II/380

DSO Region Cezava odeslal společnou žádost obcí svých členských obcí a také dalších obcí jižní Moravy Krajskému úřadu JMK ve věci zákazu tranzitní nákladní dopravy na silnici II. třídy č. 380. Společnou žádost podepsaly obce, které reprezentují více než 50 000 občanů tohoto kraje.

Krajský úřad Jihomoravského kraje
ing. Rostislav Snovický
vedoucí odboru dopravy
Žerotínovo náměstí 449/3
601 82 Brno

V Telnici, dne 15. listopadu 2019

VĚC: Žádost o zákaz tranzitní dopravy na silnici II/380

Vážený pane inženýre,

my, níže podepsaní, si Vás dovolujeme touto cestou požádat o zahájení všech nezbytných úkonů vedoucích k zákazu průjezdu tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun na silnici II/380 v úseku Hodonín – Brno-Tuřany. Obce a města, kterými dnes na této trase prochází uvedený úsek silnice II. třídy, včetně obcí nacházejících se v jejím okolí, jsou již dnes neúměrně zatíženy tímto druhem dopravy. S ohledem na připravované zpoplatnění silnic I. třídy (nás se týká zejména silnice I/50 a zejména I/55) v našem kraji v roce 2020 a blízkost zpoplatněné dálnice D2, jsme přesvědčeni o tom, že v následujících letech bude dopravní situace občany našich obcí a měst již neúnosná.

Doprava tohoto druhu nepatří na silnici II. třídy, které k tomuto účelu nebyly konstruovány. Trpí tím životní prostředí v našich obcích, dochází ničení nemovitého majetku, a především se tím zvyšuje míra nebezpečnosti této komunikace pro chodce, cyklisty a běžný život v našich obcích. Řada našich základních škol stojí v těsné blízkosti této velmi rušné silnice a naše velká starost směřuje právě k ochraně našich dětí.

Žádáme Vás, abyste neodkládali rozhodnutí o provedení tohoto opatření a jednali v co nejkratším čase. Domníváme se, že stanovením zákazu průjezdu tranzitní dopravy na této silnici řádně splníte roli, která Vám v právním řádu našeho státu přísluší.

Věříme, že tuto naši žádost kladně projednáte a požadované opatření v krátkém čase zavedete.

Jménem Dobrovolného svazku obcí Region Cezava a všech níže podepsaných zástupců dotčených samospráv

 

František Kroutil, místopředseda DSO Region Cezava a starosta obce Telnice

Aktuálně

Telnice24.09.2020

Kurz kreslení - informační schůzka

Telnice25.09.2020 - 27.09.2020

Jihomoravské bicyklení - po vinařských stezkách

Telnice25.09.2020

Páteční čtení dětem

Žatčany27.09.2020

Modelářský den

Telnice02.10.2020

Páteční čtení dětem

Telnice02.10.2020 - 03.10.2020

Volby do Zastupitelstva krajů a 1. kolo do Senátu Parlamentu ČR

Moutnice03.10.2020

Podzimní odpadkobraní

Telnice03.10.2020

Drakiáda

Telnice05.10.2020

Hudební kurz - První krůčky

Telnice09.10.2020 - 11.10.2020

Legiovlak zastaví v Telnici

další kulturní akce...
Copyrights © 2008-2020 Synetix, s. r. o.