DSO Region Cezava žádá zákaz tranzitní nákladní dopravy na silnici II/380

DSO Region Cezava odeslal společnou žádost obcí svých členských obcí a také dalších obcí jižní Moravy Krajskému úřadu JMK ve věci zákazu tranzitní nákladní dopravy na silnici II. třídy č. 380. Společnou žádost podepsaly obce, které reprezentují více než 50 000 občanů tohoto kraje.

Krajský úřad Jihomoravského kraje
ing. Rostislav Snovický
vedoucí odboru dopravy
Žerotínovo náměstí 449/3
601 82 Brno

V Telnici, dne 15. listopadu 2019

VĚC: Žádost o zákaz tranzitní dopravy na silnici II/380

Vážený pane inženýre,

my, níže podepsaní, si Vás dovolujeme touto cestou požádat o zahájení všech nezbytných úkonů vedoucích k zákazu průjezdu tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun na silnici II/380 v úseku Hodonín – Brno-Tuřany. Obce a města, kterými dnes na této trase prochází uvedený úsek silnice II. třídy, včetně obcí nacházejících se v jejím okolí, jsou již dnes neúměrně zatíženy tímto druhem dopravy. S ohledem na připravované zpoplatnění silnic I. třídy (nás se týká zejména silnice I/50 a zejména I/55) v našem kraji v roce 2020 a blízkost zpoplatněné dálnice D2, jsme přesvědčeni o tom, že v následujících letech bude dopravní situace občany našich obcí a měst již neúnosná.

Doprava tohoto druhu nepatří na silnici II. třídy, které k tomuto účelu nebyly konstruovány. Trpí tím životní prostředí v našich obcích, dochází ničení nemovitého majetku, a především se tím zvyšuje míra nebezpečnosti této komunikace pro chodce, cyklisty a běžný život v našich obcích. Řada našich základních škol stojí v těsné blízkosti této velmi rušné silnice a naše velká starost směřuje právě k ochraně našich dětí.

Žádáme Vás, abyste neodkládali rozhodnutí o provedení tohoto opatření a jednali v co nejkratším čase. Domníváme se, že stanovením zákazu průjezdu tranzitní dopravy na této silnici řádně splníte roli, která Vám v právním řádu našeho státu přísluší.

Věříme, že tuto naši žádost kladně projednáte a požadované opatření v krátkém čase zavedete.

Jménem Dobrovolného svazku obcí Region Cezava a všech níže podepsaných zástupců dotčených samospráv

 

František Kroutil, místopředseda DSO Region Cezava a starosta obce Telnice

Copyrights © 2008-2021 Synetix, s. r. o.