DSO Region Cezava žádá zákaz tranzitní nákladní dopravy na silnici II/380

DSO Region Cezava odeslal společnou žádost obcí svých členských obcí a také dalších obcí jižní Moravy Krajskému úřadu JMK ve věci zákazu tranzitní nákladní dopravy na silnici II. třídy č. 380. Společnou žádost podepsaly obce, které reprezentují více než 50 000 občanů tohoto kraje.

Krajský úřad Jihomoravského kraje
ing. Rostislav Snovický
vedoucí odboru dopravy
Žerotínovo náměstí 449/3
601 82 Brno

V Telnici, dne 15. listopadu 2019

VĚC: Žádost o zákaz tranzitní dopravy na silnici II/380

Vážený pane inženýre,

my, níže podepsaní, si Vás dovolujeme touto cestou požádat o zahájení všech nezbytných úkonů vedoucích k zákazu průjezdu tranzitní nákladní dopravy nad 12 tun na silnici II/380 v úseku Hodonín – Brno-Tuřany. Obce a města, kterými dnes na této trase prochází uvedený úsek silnice II. třídy, včetně obcí nacházejících se v jejím okolí, jsou již dnes neúměrně zatíženy tímto druhem dopravy. S ohledem na připravované zpoplatnění silnic I. třídy (nás se týká zejména silnice I/50 a zejména I/55) v našem kraji v roce 2020 a blízkost zpoplatněné dálnice D2, jsme přesvědčeni o tom, že v následujících letech bude dopravní situace občany našich obcí a měst již neúnosná.

Doprava tohoto druhu nepatří na silnici II. třídy, které k tomuto účelu nebyly konstruovány. Trpí tím životní prostředí v našich obcích, dochází ničení nemovitého majetku, a především se tím zvyšuje míra nebezpečnosti této komunikace pro chodce, cyklisty a běžný život v našich obcích. Řada našich základních škol stojí v těsné blízkosti této velmi rušné silnice a naše velká starost směřuje právě k ochraně našich dětí.

Žádáme Vás, abyste neodkládali rozhodnutí o provedení tohoto opatření a jednali v co nejkratším čase. Domníváme se, že stanovením zákazu průjezdu tranzitní dopravy na této silnici řádně splníte roli, která Vám v právním řádu našeho státu přísluší.

Věříme, že tuto naši žádost kladně projednáte a požadované opatření v krátkém čase zavedete.

Jménem Dobrovolného svazku obcí Region Cezava a všech níže podepsaných zástupců dotčených samospráv

 

František Kroutil, místopředseda DSO Region Cezava a starosta obce Telnice

Aktuálně

Telnice10.08.2020

Příměstský tábor Veselá věda

Těšany17.08.2020 - 23.08.2020

Soustředění mladých hasičů ZLOBICE 2020

Telnice22.08.2020

III. ročník Veterán Bus Kříž

Telnice24.08.2020 - 28.08.2020

Handball kemp

Moutnice28.08.2020

Stavění máje

Telnice29.08.2020

Malá napoleonská bitva a Den pro celou rodinu + Noční střelby

Žatčany30.08.2020

Loučení s prázdninami

Moutnice30.08.2020

Moutnické hody

Těšany31.08.2020 - 02.09.2020

Letní kino Těšany

Telnice01.09.2020

Zahájení nového školního roku 2020/2021

další kulturní akce...
Copyrights © 2008-2020 Synetix, s. r. o.