Region Cezava, to je...

vinařství, pohostinnost, folklor, turistika

Turistika

DSO Region Cezava nabízí svým návštěvníkům celou řadu turistických cílů a atraktivit, přestože nemá jako celek úplně příznivé krajinné předpoklady pro využití v oblasti aktivit cestovního ruchu a rekreace.

Kultura

Dobrovolný svazek obcí se rozprostírá na pomezí dvou regionů - Hanáckého Slovácka a Brněnska. Střetávají se zde nejen různá nářečí, lišící se od vesnice k vesnici, ale také folklór, tak důležitý pro identitu obce.

Vinařství

Nesporně významnou roli v turistické nabídce regionu tvoří vinařství a vinařská turistika. Území spadá do Velkopavlovické vinařské podoblasti, která se rozkládá na 5143 ha vinic, zahrnuje 75 vinařských obcí a zaujímá 27,5 % z vinic ČR.

Novinky

Projekt Propagace Regionu Cezava

Projekt Propagace Regionu Cezava

Region Cezava připravuje vytvoření publikace o tradicích, krojích a místní kultuře Desítka členských obcí…

Více informací
Diskuze nad řešením nadměrné dopravy na II/380

Diskuze nad řešením nadměrné dopravy na II/380

Ve středu 19. dubna 2017 se v telnické Restauraci U Laštůvků setkali starostové obcí, jejímiž zastavěnými částmi…

Více informací
Výsledky sbírky "Dobrý skutek za starý mobil"

Výsledky sbírky "Dobrý skutek za starý mobil"

Akce Dobrý skutek za starý mobil byla ukončena k 31. 1. 2017. K vyhlášení výsledků a losování cen došlo 16. 2.…

Více informací

Interaktivní mapa regionu

Copyrights © 2008-2017 Synetix, s. r. o.