Region Cezava, to je...

vinařství, pohostinost, folklor, turistika

Turistika

DSO Region Cezava nabízí svým návštěvníkům celou řadu turistických cílů a atraktivit, přestože nemá jako celek úplně příznivé krajinné předpoklady pro využití v oblasti aktivit cestovního ruchu a rekreace.

Kultura

Dobrovolný svazek obcí se rozprostírá na pomezí dvou regionů - Hanáckého Slovácka a Brněnska. Střetávají se zde nejen různá nářečí, lišící se od vesnice k vesnici, ale také folklór, tak důležitý pro identitu obce.

Vinařství

Nesporně významnou roli v turistické nabídce regionu tvoří vinařství a vinařská turistika. Území spadá do Velkopavlovické vinařské podoblasti, která se rozkládá na 5143 ha vinic, zahrnuje 75 vinařských obcí a zaujímá 27,5 % z vinic ČR.

Novinky

Zasedání předsednictva Cezavy v těšanské kovárně

Více informací
vyjádření ČTÚ

vyjádření ČTÚ

Dobrovolný svazek obcí Cezava podal na Český telekomunikační úřad stížnost na nedostatečnou kvalitu signálu GSM…

Více informací

Interaktivní mapa regionu

Copyrights © 2008-2016 Synetix, s. r. o.