Moutnice

První písemná zmínka o obci Moutnice pochází až z roku 1298. Podle historiků je však osídlení v této lokalitě mnohem starší. Rovněž gotické presbyterium farního kostela sv. Jiljí pochází ze 13. století. Severní část obce zvaná Rozařín vznikla parcelací vrchnostenského dvora v roce 1784. V roce 1951 došlo ke sloučení obou obcí pod společné označení Moutnice. V obci je obydleno celkem 310 domů a v nich žije 1080 obyvatel.

Až do druhé poloviny 19. století byly do Moutnic přifařeny nejen Rozařín, Jalovisko a Nesvačilka, jak je tomu dodnes, ale také v té době dvakrát větší Těšany. V letech 1872 - 1877 působil na zdejší faře spisovatel P. Václav Kosmák.

Kromě kostela patří mezi historické budovy některá selská stavení, rozařínská zvonice ("kaplička") z roku 1905, škola, která dostala svoji dnešní podobu v roce 1908 a orlovna postavená v roce 1946. Na orlovně jsou pamětní desky šesti příslušníků zahraničního protifašistického odboje.

Vzhledem k příslovečné úrodnosti polí moutnického katastru patřilo vždy mezi základní zdroje obživy zemědělství. Převážnou část pozemků v Moutnicích i v okolních obcích obhospodařuje akciová společnost Agro MONET, která má v Moutnicích své sídlo.

Většina práceschopného obyvatelstva je zaměstnána v nedalekém Brně.

V posledních letech byly vybudovány: nová hasičská zbrojnice, kabiny u fotbalového hřiště a víceúčelové hřiště s umělým povrchem za orlovnou. 

V Moutnicích slavnostně otevřeli nový obecní úřad

V Moutnicích slavnostně otevřeli nový obecní úřad

Příjemně vyhlížející stavba s hodinami v průčelí umístěná v zákrutě při hlavní cestě byla slavnostně otevřena svému účelu. Od 25. 5. 2016 oficiálně slouží jako obecní úřad obce Moutnice.

Starosta obce Antonín Vymazal ve svém úvodním slovu pronesl několik velmi důležitých vět, poděkování a přání. Na prvním místě poděkoval Bohu, bez kterého by jistě nic nevzniklo. Jmenovitě poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na stavbě podíleli. A v neposlední řadě popřál, aby nová budova obecního úřadu dobře sloužila všem, kteří v ní pracují, i těm, kteří do ní budou chodit kvůli vyřízení svých záležitostí.

Tak ať slouží!

Mgr. Radka Raflová

foto

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Aktuálně

Telnice10.08.2020

Příměstský tábor Veselá věda

Těšany17.08.2020 - 23.08.2020

Soustředění mladých hasičů ZLOBICE 2020

Telnice22.08.2020

III. ročník Veterán Bus Kříž

Telnice24.08.2020 - 28.08.2020

Handball kemp

Moutnice28.08.2020

Stavění máje

Telnice29.08.2020

Malá napoleonská bitva a Den pro celou rodinu + Noční střelby

Žatčany30.08.2020

Loučení s prázdninami

Moutnice30.08.2020

Moutnické hody

Těšany31.08.2020 - 02.09.2020

Letní kino Těšany

Telnice01.09.2020

Zahájení nového školního roku 2020/2021

další kulturní akce...
Copyrights © 2008-2020 Synetix, s. r. o.