Moutnice

První písemná zmínka o obci Moutnice pochází až z roku 1298. Podle historiků je však osídlení v této lokalitě mnohem starší. Rovněž gotické presbyterium farního kostela sv. Jiljí pochází ze 13. století. Severní část obce zvaná Rozařín vznikla parcelací vrchnostenského dvora v roce 1784. V roce 1951 došlo ke sloučení obou obcí pod společné označení Moutnice. V obci je obydleno celkem 310 domů a v nich žije 1080 obyvatel.

Až do druhé poloviny 19. století byly do Moutnic přifařeny nejen Rozařín, Jalovisko a Nesvačilka, jak je tomu dodnes, ale také v té době dvakrát větší Těšany. V letech 1872 - 1877 působil na zdejší faře spisovatel P. Václav Kosmák.

Kromě kostela patří mezi historické budovy některá selská stavení, rozařínská zvonice ("kaplička") z roku 1905, škola, která dostala svoji dnešní podobu v roce 1908 a orlovna postavená v roce 1946. Na orlovně jsou pamětní desky šesti příslušníků zahraničního protifašistického odboje.

Vzhledem k příslovečné úrodnosti polí moutnického katastru patřilo vždy mezi základní zdroje obživy zemědělství. Převážnou část pozemků v Moutnicích i v okolních obcích obhospodařuje akciová společnost Agro MONET, která má v Moutnicích své sídlo.

Většina práceschopného obyvatelstva je zaměstnána v nedalekém Brně.

V posledních letech byly vybudovány: nová hasičská zbrojnice, kabiny u fotbalového hřiště a víceúčelové hřiště s umělým povrchem za orlovnou. 

V Moutnicích slavnostně otevřeli nový obecní úřad

V Moutnicích slavnostně otevřeli nový obecní úřad

Příjemně vyhlížející stavba s hodinami v průčelí umístěná v zákrutě při hlavní cestě byla slavnostně otevřena svému účelu. Od 25. 5. 2016 oficiálně slouží jako obecní úřad obce Moutnice.

Starosta obce Antonín Vymazal ve svém úvodním slovu pronesl několik velmi důležitých vět, poděkování a přání. Na prvním místě poděkoval Bohu, bez kterého by jistě nic nevzniklo. Jmenovitě poděkoval všem, kteří se jakýmkoliv způsobem na stavbě podíleli. A v neposlední řadě popřál, aby nová budova obecního úřadu dobře sloužila všem, kteří v ní pracují, i těm, kteří do ní budou chodit kvůli vyřízení svých záležitostí.

Tak ať slouží!

Mgr. Radka Raflová

foto

foto 1

foto 2

foto 3

foto 4

Aktuálně

Telnice24.09.2020

Kurz kreslení - informační schůzka

Telnice25.09.2020 - 27.09.2020

Jihomoravské bicyklení - po vinařských stezkách

Telnice25.09.2020

Páteční čtení dětem

Žatčany27.09.2020

Modelářský den

Telnice02.10.2020

Páteční čtení dětem

Telnice02.10.2020 - 03.10.2020

Volby do Zastupitelstva krajů a 1. kolo do Senátu Parlamentu ČR

Moutnice03.10.2020

Podzimní odpadkobraní

Telnice03.10.2020

Drakiáda

Telnice05.10.2020

Hudební kurz - První krůčky

Telnice09.10.2020 - 11.10.2020

Legiovlak zastaví v Telnici

další kulturní akce...
Copyrights © 2008-2020 Synetix, s. r. o.