Blučina

První písemná zmínka o obci Blučina je ve dvou pergamenových listinách z archivu rajhradských benediktinů, datovaných do let 1045 až 1048. Bohužel obě tyto listiny jsou padělané, vyrobené benediktiny až někdy ve 13. století.

První spolehlivá historická písemná zmínka o Blučině pochází ze 7. prosince 1240, kdy vydal král Václav I. pro tišnovský klášter, který v letech 1232 - 1234 založila královna vdova Konstancie a její syn moravský markrabě Přemysl, a jeho statky ochranné privilegium, jenž mezi mnoha jinými dosvědčil také Johannes plebanus de Luschin, tedy Jan, plebán neboli farář z Blučiny. Tentokrát jde o opravdu první, zcela splehlivou písemnou zmínku o Blučině. Králův pobyt v Tišnově souvisel zcela nepochybně s posledními dny jeho matky královny Konstancie, která zemřela den předtím, 6. prosince.

Název Blučina je tvořen s největší pravděpodobností příponou -ina k základu -bluk, značící hukot vody, tedy místo, kde bylo zvuk vydávaný tekoucí vodou výrazně slyšet, případně kde takový vodní zdroj, potok, tekl. Terénní konfigurace tomuto výkladu napomáhá, neboť si lze v této roli dostatečně přesvědčivě představit nějaký menší levý přítok řeky Cezavy. Nelze proto hledat původ tohoto místního jména v německém tvaru Lautscheins /Luchens) či Lauschitz (tedy Loučany, příp. Lučany od substantiva louka, luka), neboť tyto tvary vznikly dekompozicí Bl na L, koncovka -ina byla nahrazena německým -ens, resp. -itz, jak ostatně dosvědčují i četné analogie z okolí.

K historickým památkám v Blučině patří kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 13.století, jehož dnešní podobu ovšem utvářela až staletí, a budova radnice z roku 1602, která výstižně připomíná prosperitu městečka v předbělohorském období a až téměř do roku 1860 byla středem veškerého veřejného života. Za zmínku stojí také mariánský barokní sloup, stojící uprostřed náměstí. Je zde také zapotřebí připomenout význam archeologických vykopávek v okolí obce. Blučinský nálezový fond představuje důležitý pramen pro hlubší poznání pravěkého a raně historického osídlení nejen obce, ale i celé Moravy.

V poslední době se mění tvář obce výrazně k lepšímu - byla vybudována nová autobusová zastávka s parčíkem, bylo opraveno a zatravněno fotbalové hřiště, byla opravena studánka v Nových horách a voda stažena potrubím přímo do obce.

V obci se nachází ordinaci obvodní lékařky a také zubní lékařky. Ke stravování mohou návštěvníci obce využít restauraci "Lidový dům". Přes obec vede cyklistiská stezka Brno - Laa an der Thaya. Ke sportovnímu vyžití mohou návštěvníci využít krytý byzén, v jehož areálu je také sauna a kurty na tenis a plážový volejbal, v letních měsících je zde pak v provozu restaurace "Loď".

Aktuálně

Těšany16.04.2024

Tripartity - schůzky v ZŠ

Telnice17.04.2024

Sběr suti

Moutnice20.04.2024

Obecní zájezd do Velkých Losin

Otnice20.04.2024

Vítání jara se světluškami

Telnice20.04.2024

Sbět suti

Těšany20.04.2024

Dopravní den Těšany

Žatčany20.04.2024

Pochod do Starého lesa

Telnice21.04.2024

Vítání občánků

Telnice21.04.2024

Posezení u cimbálu

další kulturní akce...
Copyrights © 2008-2024 Synetix, s. r. o.