Blučina

První písemná zmínka o obci Blučina je ve dvou pergamenových listinách z archivu rajhradských benediktinů, datovaných do let 1045 až 1048. Bohužel obě tyto listiny jsou padělané, vyrobené benediktiny až někdy ve 13. století.

První spolehlivá historická písemná zmínka o Blučině pochází ze 7. prosince 1240, kdy vydal král Václav I. pro tišnovský klášter, který v letech 1232 - 1234 založila královna vdova Konstancie a její syn moravský markrabě Přemysl, a jeho statky ochranné privilegium, jenž mezi mnoha jinými dosvědčil také Johannes plebanus de Luschin, tedy Jan, plebán neboli farář z Blučiny. Tentokrát jde o opravdu první, zcela splehlivou písemnou zmínku o Blučině. Králův pobyt v Tišnově souvisel zcela nepochybně s posledními dny jeho matky královny Konstancie, která zemřela den předtím, 6. prosince.

Název Blučina je tvořen s největší pravděpodobností příponou -ina k základu -bluk, značící hukot vody, tedy místo, kde bylo zvuk vydávaný tekoucí vodou výrazně slyšet, případně kde takový vodní zdroj, potok, tekl. Terénní konfigurace tomuto výkladu napomáhá, neboť si lze v této roli dostatečně přesvědčivě představit nějaký menší levý přítok řeky Cezavy. Nelze proto hledat původ tohoto místního jména v německém tvaru Lautscheins /Luchens) či Lauschitz (tedy Loučany, příp. Lučany od substantiva louka, luka), neboť tyto tvary vznikly dekompozicí Bl na L, koncovka -ina byla nahrazena německým -ens, resp. -itz, jak ostatně dosvědčují i četné analogie z okolí.

K historickým památkám v Blučině patří kostel Nanebevzetí Panny Marie ze 13.století, jehož dnešní podobu ovšem utvářela až staletí, a budova radnice z roku 1602, která výstižně připomíná prosperitu městečka v předbělohorském období a až téměř do roku 1860 byla středem veškerého veřejného života. Za zmínku stojí také mariánský barokní sloup, stojící uprostřed náměstí. Je zde také zapotřebí připomenout význam archeologických vykopávek v okolí obce. Blučinský nálezový fond představuje důležitý pramen pro hlubší poznání pravěkého a raně historického osídlení nejen obce, ale i celé Moravy.

V poslední době se mění tvář obce výrazně k lepšímu - byla vybudována nová autobusová zastávka s parčíkem, bylo opraveno a zatravněno fotbalové hřiště, byla opravena studánka v Nových horách a voda stažena potrubím přímo do obce.

V obci se nachází ordinaci obvodní lékařky a také zubní lékařky. Ke stravování mohou návštěvníci obce využít restauraci "Lidový dům". Přes obec vede cyklistiská stezka Brno - Laa an der Thaya. Ke sportovnímu vyžití mohou návštěvníci využít krytý byzén, v jehož areálu je také sauna a kurty na tenis a plážový volejbal, v letních měsících je zde pak v provozu restaurace "Loď".

Copyrights © 2008-2024 Synetix, s. r. o.