Telnice

Obec, ležící jižně od Brna, je poprvé připomínána roku 1244, ovšem četné archeologické nálezy dokazují souvislé osídlení oblasti od neolitu po dobu slovanskou. V celostátním kole Programu obnovy vesnice získala Telnice titul Vesnice roku 1995.

Tvrz, připomínaná roku 1358, patrně zanikla za husitských válek a nedochovala se po ní jediná stopa. Dominantou obce je románský farní kostel sv. Jana Křtitele, postavený během 12. století; z původní podoby zůstaly zachovány dispozice, věž a apsida. Chrám byl přestavován v 15. a 16. století, na barokních úpravách v letech 1726 - 1734 se podílel významný moravský architekt F. A. Grimm. Barokní socha sv. Jana Nepomuckého, stojící na návsi, pochází z roku 1740.

V průběhu bitvy u Slavkova měla Telnice zvláštní význam, protože tu první výstřely zazněly již 1. prosince 1805, tedy v předvečer bitvy, když rakouští husaři vypudili z obce francouzské vojáky. Během bitvy obec několikrát změnila svého držitele a odehrávaly se kolem ní prudké a krvavé boje. Pětkrát pronikli rakouští a ruští vojáci do Telnice a pětkrát byli vytlačeni bodákovými útoky lehké a pohyblivé francouzské pěchoty. Nejprudší byla bitva u trati na Lopatě. Klasicistní boží muka v Růžové ulici, postavená počátkem dvacátých let 19. století, údajně označují jeden ze šachtových hrobů. Nedaleko od Telnice se nachází přírodní památka Písky, kde v nivě říčky Litavy roste pískomilná květena.

Současný obraz obce vytváří především objekty situované v centru starší části na Masarykově náměstí. Jedná se především o památkově chráněný barokní kostel sv. Jana Křtitele, faru, nově postavenou Orlovnu, budovu Základní školy, budovu Obecního úřadu, vinárnu a restauraci. Na katastru obce se nachází troje "Boží muka", které jsou památkově chráněny. Zástavba obce je tvořena typicky vesnickými domy, které jsou doplňovány v novějších částech stavbami předměstského charakteru.

Obec je známa svoji sportovní tradicí, v minulosti se zde hrála házená na špičkové úrovni. V obci aktivně pracují místní občanská sdružení. Ty zajišťují tradiční Telnické hody (24.6.), oslavy a různá kulturní a sportovní vystoupení. V roce 1995 byla obec vyhlášena vesnicí roku.

Návštěvníci obce mohou využít ke stravování zdejších zařízení: "Pohostinství u Laštůvků", vinárny "Šatlava" a snackbaru na Orlovně, které se nachází na Masarykově náměstí, dále restaurace na Sokolovně při silnici II/380 ve směru na Brno a bistra motorestu "Bentel" při silnici II/380 ve směru na Hodonín. Pro příznivce sportu je k dispozici nejen nová Orlovna s moderním zařízením pro kulturní, sportovní a společenské vyžití, ale i rozsáhlý sportovní areál Sokolovny při silnici II/380 ve směru na Brno.

Setkání s europoslancem T. Zdechovským

„Věř ve vítězství a vítězství uvěří v tebe.“ – starostové Cezavy diskutovali s europoslancem Tomášem Zdechovským

 

Telnice – Na začátku byla iniciativa starostů Regionu Cezava získat relevantní a podložené informace o možnostech získávání financí z Evropské unie. Záměr se podařilo realizovat na červnové valné hromadě dobrovolného svazku obcí, na kterou přijal pozvání poslanec Evropského parlamentu Tomáš Zdechovský.

Diskuze samozřejmě byla zahájena aktuální problematikou „brexitu“ a s tím spojenými otázkami. Objevila se však i další témata. Starostové se zajímali především o možnosti evropských dotací. Došlo na dotazy týkající se možností získat finance z EU, na informace o některých nekalých praktikách různých firem zajistit projekty z EU na přímo, ale také se řešila přemíra administrativy, složitostí a komplikací s projekty spojených.

Tomáš Zdechovský odpovídal velmi otevřeně a všechny postřehy starostů si zaznamenával, aby je případně mohl projednat a řešit dál. Na jistou dávku pesimismu ke stavu EU ze stran některých starostů reagoval Zdechovský svým mottem: „Věř ve vítězství a vítězství uvěří v tebe.“

Valná hromada Cezavy měla na programu kromě administrativních záležitostí ještě řadu dalších informací, např. o připravovaném cyklo projektu nebo o záměru pořízení společného mobiliáře pro letní kino v regionu a další.

Radka Raflová

foto1

foto2

foto3

Aktuálně

Těšany21.06.2024 - 23.06.2024

Fotbalový turnaj ? BISON Cup Výroční 90 let kopané

Telnice22.06.2024

Posezení s cimbálovou muzikou Aleše Smutného

Telnice22.06.2024

Předhodová zábava

Telnice22.06.2024

Ruční stavění máje

Těšany22.06.2024 - 23.06.2024

Setkání kovářů damascenské oceli. Damask 19

Otnice22.06.2024 - 23.06.2024

Aloiské hody

Žatčany22.06.2024

Divadlo v sokolovně

Telnice23.06.2024

Hodová mše svatá

Telnice23.06.2024

Krojovaný průvod

další kulturní akce...
Copyrights © 2008-2024 Synetix, s. r. o.