Služby a firmy

Základní škola a Mateřská škola Žatčany

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

V roce 1857 byla v obci ustavena samostatná obecní škola, předtím patřila k farní škole v Újezdě. Bývala na čísle 25 v Koutě ( dnešní neobydlený dům po paní Stiborové). Jelikož dětí ve škole stále přibývalo, malá jednotřídka brzy nestačila. Počet dětí školou povinných se v letech 1880–1893 pohyboval okolo 140 a sotva si dovedeme představit, jak mohlo takové vyučování vypadat.

V roce 1891 rozhodla zastupitelstva Žatčan a Třebomyslic o postavení školy nové. Pro stavbu bylo zakoupeno zemědělské stavení č. 20 od Jana Čumpy . Původní projekt na jednopatrovou stavbu byl upraven na budovu přízemní v dnešní podobě s rozpočtem 11 tisíc zlatých. Škola se začala stavět v roce 1892, vysvěcena a otevřena byla již za rok – 1. září 1893. Škola měla dvě třídy, kabinet a světnici pro podučitele, ve dvoře byly záchody. Byt pro správce školy měl dva pokoje a kuchyň s příslušenstvím. Ke škole náležel dvůr a velká zahrada.

Počet školních dětí se stále zvyšoval, např. ve šk. roce 1908–1909 chodilo do 1. třídy 75 dětí a do 2. třídy 95 dětí, celkem tedy 170 dětí. 2. třída muselo být při tak velkém počtu dětí rozdělena, jedno oddělení chodilo na vyučování dopoledne, druhé odpoledne. Ve školní kronice z r. 1909 roku nacházíme k tomu zápis: ,, Místní školní rada vyzvána – již po páté – aby do 20. dubna podala návrh na potřebnou přístavbu pro umístění pobočky při 2. třídě, již od roku loňského nutné“. Brzy na to, 20. června rozhodla školní rada, že škola bude rozšířena nástavbou o dvě třídy a zadala zpracování projektu. Pro nedostatek peněz nebyla nástavba uskutečněna. V roce 1914 se uvažovalo o rozšíření školy přístavbou dvou tříd ve školním dvoře, záměr překazila 1. světová válka. Další snahy o přístavbu a nástavbu školy jsou doloženy projekty z let 1925 a 1932.

Při přechodu fronty za 2. světové války byla školní budova těžce poškozena. Pomůcky, obrazy, knihy a spisy byly rozmetány a zničeny. Všechny okenní tabule byly zásahy granátů vysypány, okenní rámy rozbity. Přes nejnutnější opravy byla budova v bídném stavu. V říjnu r. 1946 se započalo s důkladnějšími opravami školy. Do průčelí budovy byla vsazena 4 velká okna, dány 2 nové dveře, obnovena fasáda, opravena střešní krytina a nakoupeny učební pomůcky. Opravy si vyžádaly na 200 tis. Kč.

Od r. 1954 se začala budova postupně modernizovat. Byl opraven školní být, v r. 1958 zaveden vodovod, v letech 1960–1961 přistavěno sociální zařízení, v r. 1971 zavedeno ústřední topení (v r. 1987 vyměněno za účinnější), do tříd zakoupen nový nábytek, postavena školní dílna, garáž a sklad na uhlí. V r. 1973 byly do tříd položeny parkety. V r. 1993 byla provedena plynofikace školy. Poslední finančně náročnou akcí byla izolace celé budovy proti zemní vlhkosti v roce 2000, byla obnovena fasáda s mramorovým soklem.

Na rozdíl od začátku min. století počet žáků ubývá: zatímco např. navštěvovalo v roce1940 školu průměrně 100 dětí, v posledních letech chodí do naší dvoutřídní školy (při kooperaci se školou v Telnici) jen kolem 45 dětí.

Web školy: www.zszatcany.cz


MATEŘSKÁ ŠKOLA

První mateřská škola (zemědělský útulek) byla zřízena v roce 1954 v bývalém hostinci u Otřísalů č. 178 na okraji obce (nyní dům Stanislava Bínka). Byla určena především pro děti členů JZD, chodili tam ale také děti ostatní. V útulku se nevařilo, děti chodily na oběd domů. Byla v provozu do r. 1966.

Pak byl na mateřskou školu s odpovídajícím vybavením adaptován bývalý obecní úřad v Třebomyslicích č. 111. Kapacita školy pro všechny děti nestačila, přednost dostávaly děti zaměstnaných matek. I přes různé rekonstrukce a modernizace nesplňovala školka přísné požadavky školského dozoru, přesto fungovala do r. 1982. Po vystavění nové školky byla budova téměř 10 let opuštěna a chátrala. V roce 1991 byla částečně opravena a pronajata místnímu podnikateli Miloši Osičkovi, pronájem trvá dosud.

Jedním z hlavních bodů volebních programů MNV bylo vystavět novou moderní mateřskou školu pro všechny děti v obci. Se stavbou bylo započato po získání stavebního pozemku od drobných vlastníků na Ovčírnách v r. 1980 . Stavělo se v akci Z (stavba prováděna většinou svépomocí). Na stavbě bylo odpracováno 28 900 brigádnických hodin, hodnota stavby činila 2 116 tis. Kč. Provoz byl zahájen 30.10. 1982 , v roce 1993 byla plynofikována. Panelová budova s rovnou střechou je jednotřídní s kapacitou 35 dětí a školní jídelnou pro 50 strávníků. Za pěkného počasí si mohou děti hrát ve velké zahradě vybavené pískovištěm a průlezkami.

V posledních letech se rodí málo dětí, problémem je dosáhnout alespoň základní počet 15 dětí ve třídě.

Ve východní nevyužité části školky, kde byl přechodně obecní úřad, je nyní veřejná knihovna a jedna menší místnost pro OÚ (příležitostné úřadování, výuka hry na kytaru a flétnu).

Pozice na mapě


Zpět
Copyrights © 2008-2024 Synetix, s. r. o.