Služby a firmy

Tenisové hřiště

Provozní řád víceúčelového hřiště v Žatčanech

Víceúčelové hřiště je majetkem obce Žatčany a je provozováno a udržováno v režii obce. Dodržování provozního řádu kontroluje správce hřiště.

Na tenisovém hřišti je dovoleno provozovat:

 • tenis
 • odbíjená
 • badminton
 • nohejbal
 • vybíjená
 • hokejbal
 • cvičná tenisová stěna

Na malém hřišti je dovoleno provozovat:

 • skok daleký
 • skok vysoký
 • streetbal
 • cvičná tenisová stěna

Vstup na hřiště je dovolen jen v čisté sportovní obuvi (tenisky, botasky, cvičky) s vyloučením obuvi se štuplíky, kolečkových bruslí.
Zájemci o využívání hřiště si musí rezervovat hrací dobu, zaplatit poplatek a vyzvednout klíč od vstupní branky u správce hřiště. Po uplynutí hrací doby klíč předat dalšímu uživateli nebo jej vrátit správci.

Poplatek za hřiště na 1 hod.

děti do 15 letzdarma pondělí až pátek
  20 Kč sobota a neděle 
mládež do 18 let  20 Kč
dospělí  40 Kč
prěspolní – mládež  30 Kč
přespolní – dospělí  60 Kč
 
Permanentka na 4 hod.
mládež  60 Kč
dospělí 120 Kč
přespolní 180 Kč

Hřiště mohou využívat celé rodiny nebo jiné větší skupiny jen s vědomím správce a se souhlasem toho, kdo poplatek zaplatil.

Školy a spolky v doprovodu učitelů, vychovatelů, cvičitelů a trenérů mají vstup zdarma, hřiště jim bude rezervováno na základě předem předloženého požadavku schváleného odpovědnými osobami škol a spolků.

Správcem hřiště je p. VLADIMÍRA SEDLÁČKOVÁ, Žatčany č. 306, telefon 544 229 560

Zpět
Copyrights © 2008-2024 Synetix, s. r. o.