Turistické zajímavosti v obcích

Kovárna Těšany

Kovárna Těšany

technická památka

Otevřeno: duben - říjen, sobota, neděle a svátky, 9.00 - 17.00 hodin , v jinou dobu na objednávku, tel.: 544 248 713.

Kovárna v Těšanech je ojediněle zachovalým objektem řemeslnické dílny ve spojení s hospodářským a obytným stavením.

Počátky kovárny spadají do 14. století, ale první písemný záznam pochází až ze století osmnáctého. Kovárna fungovala do roku 1950 a poté byla z ekonomických důvodů pozastavena. K této barokní stavbě patří nejen pracovní místnosti, ale i místnosti obytné, kde žil a hospodařil kovář, který měl kovárnu pronajatou od vrchnosti. Tyto místnosti jsou zachovány a je zde znázorněno, jak zde mohl žít člověk v 19. století. Na expozici kovářství navazuje kolářská dílna, která představuje základní technologie, typické výrobky a nářadí tohoto řemesla. Kovárna patří na seznam nemovitých kulturních památek a v roce 1969 převzalo objekt do vlastní správy Krajské středisko památkové péče.

 

Pozice na mapě


Zpět
Copyrights © 2008-2022 Synetix, s. r. o.