Turistické zajímavosti v obcích

Žuráň

Žuráň

Žuráň (286 m n. m.) je návrší v katastru obce Podolí v okrese Brno-venkov, z něhož řídil 2. prosince 1805 Napoleon Bonaparte bitvu u Slavkova.. Jde také o významné archeologické naleziště doby stěhování národů. Vrchol Žuráně není přírodním jevem, nýbrž na přírodním návrší uměle vybudovanou mohylou z hlíny a kamení, jejíž zachovaná část a archeologické stopy jsou chráněny jako kulturní památka České republiky.

Žuráň byl Napoleonovým velitelským stanovištěm v počáteční fázi památné bitvy; v roce 1930 byl na Žuráni odhalen kubistický památník od ing. arch. Kerharta s plastickou bronzovou mapou znázorňující postavení armád před rozhodujícím střetnutím.

Pozice na mapě


Zpět
Copyrights © 2008-2022 Synetix, s. r. o.